Küttesüsteemide hooldus

Ükski küttesüsteem ei jää ajahambast puremata. Hooldamata küttesüsteem aga tõrgub, ei tööta enam eesmärgipäraselt ning põhjustab tavapärasest suuremaid küttekulusid.

Hooldatud küttesüsteem teenib sind kaua, on töökindel ja tõstab maja turuväärtust. 

Miks seda teha?

Küttesüsteemi hooldamata jätmine võib selle omanikule valusalt kätte maksta, sest süsteemi regulaarselt korras hoida on odavam kui üks hetk hakata seda välja vahetama.

Tavaliselt märgatakse küttesüsteemis suuremaid vigu siis kui küttesüsteemi ennast kõige rohkem vaja on ehk külmadel perioodidel. Lihtsam ja targem on oma küttesüsteemi regulaarselt hooldada, vahetada kuluosasid ja seeläbi veenduda, et sinu küttesüsteem teenib sind kaua.

Tehtud tööde kohta väljastame ka akti, mis kinnitab küttesüsteemi korrasolekut.

Mida me kliendilt vajame?

 • Kütteautomaatika kontroll, sealhulgas küttegraafikute kontroll ja häälestamine. 
 • Torustike isolatsioonide kontroll.
 • Mõõteseadmete kontroll.
 • Lekete kontroll. 
 • Rõhkude ja temperatuuride kontroll primaar- ja sekundaarpoolel, vajadusel nende tasakaalustamine. 
 • Tsirkulatsioonipumpade kontroll.
 • Kontrolli tulemusel ilmnenud probleemide kõrvaldamine. 
 • Paisupaagi eelrõhu kontroll. 
 • Küttesüsteemi läbipesu.
 • Kütteperioodi alustamine ja lõpetamine.
 • Küttekehade kontroll.
 • Tehtud tööde kohta väljastame akti. 

Faktid küttesüsteemide hooldusest

Hooldamata küttesüsteem tekitab suuremaid kulusid ja ei küta korralikult.

Hooldatud küttesüsteem tõstab maja turuväärtust.

Miks teha koostööd meiega?

Oleme paindlikud ja leiame tööde läbi viimiseks just sulle sobiva aja.

Kindlustunne, et tööd saavad korralikult tehtud.

Peale küttesüsteemi hooldust väljastame ka akti, mis kinnitab tehtud töid.

Meie eesmärgiks on sinu rahulolu ja kindlustunne. Teeme oma tööd südamega.

Küsi meilt hinnapakkumist