Tutvu meie teenustega

Maasoojuspumbad

Ülimalt ökonoomne ja energiasäästlik küttelahendus, kasutab ära maapinda kütva päikese ja viib selle soojuse sinu majapidamisse. Saab ühendada nii põrandakütte kui ka radiaatoriga.

Õhk-vesisoojuspumbad

Ökonoomne küttelahendus, mis ammutab energiat ümbritsevast õhust – seal on seda piiramatult. Saab ühendada nii põrandakütte kui ka radiaatoriga.

Põrandakütte süsteemid

Ruumi kokku hoidev küttelahendus, mis ei tekita ruumis õhu liikumist. Põrandaküte aitab kogu ruumis tagada ühtlase soojusjaotuse.

Radiaatorküte

Energiasäästlik küttesüsteem, mis reageerib kiiresti ruumis toimuvatele temperatuuri muutustele. Sobib kohtadesse, kus on vaja temperatuuri kiiresti muuta.

Soojussõlmed

Soojussõlmedega saab siduda hoone küttesüsteemid eemal olevate katlamajadega. Sobib hästi, kui teiste küttelahenduste paigaldamine ei ole mõistlik või võimalik.

Vesi ja kanalisatsioon

Teostame erinevaid vee- ja kanalisatsioonitöid alates trasside kaevamisest kuni majasisese torustiku paigaldamiseni.

Septikute paigaldus

Mugav ja odav lahendus juhuks, kui maja reovett ei ole võimalik suunata tsentraalsesse kanalisatsiooni.

Küttesüsteemide läbipesu

Läbipestud küttesüsteem toimib eesmärgipäraselt, kestab kaua ja tõstab maja turuväärtust.

Küttesüsteemide hooldus

Hooldatud küttesüsteem toimib eesmärgipäraselt ja hoiab küttekulud madalad.

Hoonete eriosade projekteerimine

Hoonete eriosade projekteerimine on mõistlik usaldada kutsetunnistusega spetsialistile.